суббота, 6 ноября 2010 г.

Переводы Библии на русский язык

Переводы Библии на русский язык/ Russian Bible Translations
 1. (World Bible Translation Center) Современный перевод (2002) 5,6 Mb
 2. (Cергей Аверинцев) Переводы. Евангелия от Матфея, Марка, Луки. Книга Иова. Псалмы Давида (2004) 3,4 Mb
 3. (Вадим Кельсиев) Пятикнижие (1860) 16 Mb [обложка, Бытие, Исход,
  Левит, Числа, Второзаконие]
 4. (Григорий Неокесарийский, перевод Н.И. Сагарда) Переложение Екклесисаста (из Христианского Чтения) (1913) 4 Mb
 5. (Михаил Гуляев) отдельные книги (1866) 16 Mb
 6. (Арье Каплан, перевод Гедалии Спинаделя) Живая Тора (1998) 102 Mb
 7. (Виктор Журомский) Подстрочный греческо-русский Новый Завет (2005) 6 Mb
 8. (Виктор Журомский) Новый Завет с индексацией греческих слов (2001) 6 Mb
 9. (Е.В. Карнеев) Священные песнопения древнего Сиона (1846) 38 Mb
 10. (А.П. Лопухин) Толковая Библия Лопухина (1904-1913) 131 Mb
 11. (Г.П. Павский) Отдельные книги (1862-1866) 30 Mb
 12. (под ред. Селезнева) Перевод книг Ветхого Завета (Бытие, Исход, Второзаконие, Судьи, Иов, Притчи, Экклезиаст, Исайя, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииль, Даниил) (1999-2005) 8 Mb
 13. (Нохум-Зеэв Рапопорт, Барух Камянов) Песнь Песней (2000) 300 kb
 14. (РБО) Новый Завет (1е, 2е, 3е, 4е и 6е издания - 1820, 1821, 1822, 1822, 1823) 360 Mb в сумме
 15. (свящ. Иоанн Вениамнов) Евангелие от Матфея на Алеуто-Лисьевском и Русском языках (1828, ред. 1836) 120 Mb
 16. (синодальный) Новая Женевская учебная Библия (1998) 20 Mb
 17. (синодальный) Библия (1904) 78 Mb
 18. (синодальный) Евангелие от Иоанна, Американское Библейское Общество (1921)  4,5 Mb
 19. (синодальный) Новый Завет (1910) 15 Mb
 20. Смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Зебура и Инжила (2003) 12 Mb
 21. (Лев Толстой) Краткое изложение Евангелия (1905) 4 Mb
 22. (Святитель Филарет Дроздов) Толкование на книгу Бытия (версия 1867 в современной орфографии - 2004) 4 Mb
 23. (Святитель Филарет Дроздов) Толкование на книгу Бытия (1819) 162 Mb
 24. (О.Н. Штейнберг) Пятикнижие с примечаниями (факсимиле 1977) 40 Mb

Wanted! / Поиск! / Пошук!

Якщо Ви маєте будь-який переклад, будь-ласка скануйте та відсилайте будь-яким зручним для Вас способом. Або якщо не маєте можливості відсканувати власноруч вийдіть на зв'язок зі мною. Я відсканую та поверну книжку в належному становищі. Гарантую повернення книжок будь-якої вартості. Мій eMail: frisquet#gmail.com Дякую за Вашу участь зазделегідь.

1888 - Виявлення Псалмів, Климентій Сарницький.
1899 - Псалтиря розширена, переклад О. Слюсарчука.
1903 - Новий Завіт і Псалтир, переклад Олександра Бачинського.
1900-1908 - Святе Письмо Старого і Нового Завіта, церковнослов'янський текст з поясненнями Іоанна Бартошевського, видання Олександра Бачинського.
1921 - Святе Письмо Нового Завіта та Книга Псальмів, переклад Ярослава Левицького.
1937 - Свята Євангелія, переклад Михайла Кравчука.
1944-1961 - Псальми або Святі Гимни, переспівав Володимир Дзьоба.
1946 - Свята Євангелія, переклад Теодосія Галущинського.
1980 - Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа, Рим, переклад Івана Хоменка-Плюти, видання друге, поправлене.
1988 - Новий Завіт, видання Філарета.
1989 - Новий Завіт, видавництво Українського Католицького Університету.
1990 - Євангелія від Йоана, видання GBV.
1990 - Новий Заповіт. Четвероєвангеліє, Апокаліпсис Івана Богослова, переклад Леся Герасимчука, опублікований в журналі "Вітчизна".
1990-1998 - Біблія, переклад Євграфа Дулумана, опублікованов журналі "Людина і світ"
1992 - Новий Завіт з коментарем, видавництво Києво-Галицької Митрополії УГКЦ.
1991 - Євангеліє від Матвія, упорядковання і примітки Людмили М'ясникової.
1991 - Біблійні книги в перекладі Ігора Дьяконова та Мхайла Москаленка. "На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини" (Киів, 1991).
1991 - Новий Завіт з додатками Псалмів і Притч, переклад Григорія Деркача.
1996 - Новий Заповіт сучасною мовою, Київ.
1997 - Біблія з коментарями для повного життя.
2000 - Молитовний Псалтир, видавництво Свічадо.

Переклад Пилипа Семеновича Морачевського (Є видання 1946 в Канаді та 1966 в США).
Переклад Михайла Кобрина (Новий Заповіт і Псалтир).
Євангеліє від Матвія. Упорядкування і примітки Людмили М'ясникової.